Tum Bygg Service

Anlita oss för mindre renoveringar & ombyggnationer

Tum Bygg Service är en avdelning i Tum Bygg som är inriktad på mindre renoveringar och ombyggnationer för såväl företag som privatpersoner. Vi hjälper till med allt från idéer till färdigt utförande, både mindre och lite större servicejobb. Vi har fyra stycken erfarna och kunniga snickare anställda på serviceavdelningen.

Till de mindre servicejobben räknas de jobb som vi utför och färdigställer på tre dagar eller mindre (24 arbetstimmar). Övriga servicejobb räknas till större servicejobb. Alla servicejobb sker på löpande räkning.

Personlig service och snabba insatser är för oss en självklarhet!

För mer information och bokning av service, välkommen att kontakta oss på info@tumbygg.se